Önceki Öğrenmenin Ve Kredi Hareketliliğinin Tanınması


Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.
 
Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler, başvuru tarihi ve süreçleri, yatay geçiş için gereken asgari koşullar ve kontenjanlar ilgili yıl  için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak Altınbaş Üniversitesi’nin yetkili merciileri tarafından belirlenir ve Üniversite web sayfasında ilan edilir. Yatay geçiş ile ilgili detaylı bilgiye Üniversitenin ana sayfasında (www.altinbas.edu.tr) yer alan Öğrenci Rehberinden ulaşabilirsiniz.
 
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar.
 
Erasmus+ Programı kapsamında ve/veya Uluslararası İkili Anlaşmalar kapsamında Değişim Programlarına katılan öğrencilerin değişim dönemleri boyunca gerçekleştirdikleri hareketlilikler için tanınma sağlanmakta olup öğrenciler yükseköğrenim sürelerini uzatmaksızın değişik programlarına katılabilmektedir.