AKTS Kredilerinin Belirlenmesi


Üniversitemizde Derslerin Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) Kredileri öğrencilerin “işyükü”’ne göre belirlenmiştir. Öğrencilerin 25 ila 30 saatlik çalışması (Bölüm bazında değerlendirilmektedir) 1 AKTS olarak değerledirilmekte olup akademik programlar yarıyıl bazında 30 AKTS, yıl bazında 60 AKTS’lik iş yüküne göre düzenlenlenmiştir. 

Öğrenci iş yükü saat bazında hesaplanırken öğrencilerin ilgili ders için gerçekleştirdiği tüm çalışmalar dikkate alınmıştır (teorik ders saatleri, laboratuvar çalışması, proje hazırlanması, pratik çalışma, klinik çalışması, staj, seminer, problem saati, bireysel çalışma, sınav).
ECTS kredilerinin belirlenmesinde önce üniversite ve fakülte düzeyinde ortak olan derslerin kredileri belirlenmiştir. Daha sonra, bölümlerin bireysel derslerinin ECTS kredileri belirlenmiştir. İş yüklerinin sınanması ile ilgili olarak öğrenci anket çalışmaları henüz başlatılmıştır.