KLİNİK PERİODONTOLOJİ (İngilizce-Yüksek Lisans Tezsiz)

DÜZEYİ: Yüksek Lisans , TYYÇ: 7. Düzey , EQF-LLL: 7. Düzey , QF-EHEA: 2. Düzey

Klinik Periodontoloji tezsiz yüksek lisans programı 2019 yılında kurulmuş olup, 2021 yılında mezun vermesi beklenmektedir.

Amaç

  • Programımız mezunları Periodontoloji alanında hem teorik hem de klinik olarak temel bilgilere sahip olacak ve Periodontoloji alanında klinik uygulamada çalışabilecek yeterliliğe sahip olacaklardır.
Hedef

  • Periodontoloji ve Oral İmplantoloji alanında temel düzeyde klinik uygulamaları gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriye sahip hekimler yetiştirerek hastaların ve içinde bulundukları toplumun bireysel ihtiyaçlarına etkili bir şekilde cevap verebilmelerini sağlamaktır.
Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Klinik Periodontoloji alanında Yüksek Lisans Diploması (Tezsiz)” derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi

Tezsiz Yüksek Lisans

Temel Alan Bilgisi

Sağlık

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa başvurabilmek için adayların Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş olmaları gerekmektedir, ÖSYM’nin düzenledİğİ (YDS, e-YDS, YÖKDİL..) sınavlardan minimum 65 puan veya - CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademİk gibi İngilizce sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almaları gereklidir. İngilizce programlar için özel öğrencilik şartı kaldırıldığından aday öğrencimiz, Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu İngilizce hazırlık sınavına girebilir. Doktora için A2 seviyesinde sonuç şartı aranmaktadır. Bu sınavdan geçer not almaları haline kayıt olabilirler. Alamadıkları durumda mutlak suretle dönemsel hazırlık okumaları gerekmektedir. Dönemsel hazırlık sonrası girilen sınavda belirlenen seviyeye gelen öğrenci kayıt yaptırabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak İstanbul Altınbaş Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Lisansüstü Programlarına Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Mezun olabilmek için öğrenci tüm derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili

Tezsiz Yüksek Lisans programının mezunları: Programı tamamladıklarında Periodontoloji disiplininin kapsadığı konularda hem teorik hem de klinik alanlarda yetkinlik kazanırlar ve sağlık kurumlarında Periodontoloji alanında klinik uygulamaları yerine getirme yeterliliğine sahip olurlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunları çoğunlukla kamu kuruluşları, özel muayenehane ve hastanelerin yanı sıra üniversite hastanelerinde çalışırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

06.02.2013 sonrası Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmamaktadır. Senato tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla,tezli yüksek lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, Örgün Öğretim )

tam zamanlı

Bölüm Olanakları

Periodontoloji yüksek lisans programında iki profesör, bir doçent, 2 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. Program Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve hastanesinde yürütülmektedir. Program adaylara geniş bir pre-klinik, klinik ve araştırma olanağı sunar. Pre-klinik çalışmalar fantom laboratuvarında yapılır. Hasta bakım hizmetleri Master kliniği ve ameliyathanelerde gerçekleştirilir. Öğrenciler, araştırma faaliyetleri için, Altınbaş Üniversitesi, Bakırköy Sağlık Yerleşkesinde bulunan biyokimya, mikrobiyoloji, anatomi, patoloji, fizyoloji, kimya, biyolojik bilimler ve farmasötik teknoloji araştırma laboratuvarlarını da kullanırlar. Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin de yer aldığı Bakırköy Sağlık Yerleşkesinde geniş kapsamlı araştırmaların yapılabileceği basılı ve elektronik ortamda ulaşımın mümkün olduğu kütüphane olanakları mevcuttur.Fakültemizin Diş Hastanesinde ISO 9001-2015 kalite yönetim sistemi kullanılmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Şebnem Dirikan İpçi e-posta: sebnem.dirikan@altinbas.edu.tr Altınbaş Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Kartaltepe mahallesi, İncirli caddesi, No:11 Bakırköy/İstanbul Tel: +90 212 709 45 28 Bologna Koordinatörleri: Prof. Dr. Şebnem Dirikan İpçi, Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu E-posta: sebnem.dirikan@altinbas.edu tr., basak.biyikoglu@altinbas.edu.tr Adres: Kartaltepe mahallesi, İncirli caddesi, No: 11 Bakırköy-İstanbul Telefon: +90 212 709 45 28

AKTS Koordinatörü

  • Prof. Dr. ŞEBNEM DİRİKAN İPCİ