MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (İngilizce)

DÜZEYİ: Lisans , TYYÇ: 6. Düzey , EQF-LLL: 6. Düzey , QF-EHEA: 1. Düzey

Altınbaş Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2011-2012 öğretim döneminde eğitime başlamıştır. Bölüm ilk mezunlarını 2016-2017 döneminde vermiştir. Bölümde %100 İngilizce Eğitim Programı uygulanmaktadır.

Amaç

  • Kendi işini kurup serbest mühendislik hizmetleri verebilen yöneticilik ve liderlik görevini üstlenebilir.
  • Makine, imalat, mekanik, ısı, enerji, malzeme ve termodinamik konularında bölgesel öncü kurumlarda uygulamalı çalışmalar yapar.
  • Araştırma geliştirme, yeni teknoloji ve ürün geliştirme, proje ve uygulamalarda disipliniçi ve disiplinlerarası çalışmalarda yeralır.
  • Ulusal ve uluslarası alanda bilimsel araştırmalar ve lisans üstü çalışmalar yapar.
  • Kendini sözlü ve yazılı olarak çok iyi ifade eder ve meslek etiği kurallarına bağlı olarak çalışır.
Hedef

  • Amacımız girişimcilik ruhuna sahip, disiplinler arası araştırmalar ile ortak araştırma projelerinde görev alan makine mühendisleri yetiştirmektir.
Kazanılan Derece

Makine Mühendisliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Temel Alan Bilgisi

Mühendislik

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Altınbaş Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, toplam 40 iş günü süreli iki adet yaz stajını başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir. Öğrencilerin mezun olabilmek için son sınıfta iki adet zorunlu tasarım dersi alması gerekmektedir.

Program Profili

Programın amacı; mesleki uygulamalarda ve örgütlerde etkin olarak yer alan, sürekli öğrenimle kendisini geliştiren, güçlü iletişim kurabilen, takım çalışması yapabilen, çok disiplinli ortamlarda görev alabilen, kazandıkları araştırma-geliştirme kültürünü, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birleştirerek, çalışma yaşamlarındaki mühendislik problemlerine etkin çözümler üreten, mühendislik yaşamı boyunca yapacağı çalışmalarda, etik ve sosyal ilkeleri göz önünde bulunduran, çevre sorunlarına duyarlı, ekonomik ve sürdürülebilir gerçekçi çözümler arayan ve sahip oldukları bilimsel altyapı sayesinde yeni teknoloji ve ürün geliştirme alanlarında tercih edilen mühendisler yetiştirmektir. Bu amaçla, programda temel matematik ve fen bilimleri, teknik çizim, mühendislik mekaniği, bilgisayar destekli modelleme, termodinamik, enerji sistemleri, imalat ve konstrüksiyon, makine teorisi ve dinamiği alanlarında dersler verilmektedir. Dersler, modern eğitim araç-gereçleri ile desteklenmektedir. Bölüm eğitim programı, 2019 yılında Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (MÜDEK) akreditasyonu almayı hedeflemektedir. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2018-2019 yılı itibari ile 1 profesör, 1 doçent, 3 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi tarafından sürdürülmektedir. Makina Mühendisliği Bölümü; nitelikli ve alanında deneyimli akademik ve teknik kadrosu, gelişmiş laboratuarlarda araştırma olanakları ile kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte sağlanacak işbirliği kapsamında hizmet vermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm Mezunları otomotiv sektöründe (Örneğin: TOFAŞ, RENAULT, TOYOTA) ve beyaz eşya sektöründe (Örneğin: ARÇELİK, BOSCH, VESTEL), ısıtma/havalandırma/tesisat sektöründe (örneğin: ISISAN, DAIKIN), otomasyon sektöründe (ENTEK, BOSCH-REXROTH, SIEMENS), üretim yapan tüm firmalarda, ARGE bölümlerinde, makine mühendisliği temel görevlerini, mühendis, şef ve müdür gibi pozisyonlarda yerine getirme olanaklarına sahip olabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey (Yüksek Lisans) programlara başvurabilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 40 gün toplam iş günü süreli iki yaz stajını ve son sınıftaki tasarım projelerini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, Örgün Öğretim )

Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin tüm bölümlerinin kullandığı Fizik, Elektrik/Elektronik ve Bilgisayar Laboratuarlarına ek olarak Makine Mühendisliği Bölümüne ait iki adet laboratuar vardır: Malzeme Laboratuarında Çekme/Basma Test Cihazı, Mikroskop, Fırın, Sertlik Ölçme Cihazı bulunmaktadır. Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuarında katı mekaniği, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi deneylerinin yapıldığı deney ve ölçüm sistemleri bulunmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç.Dr. Süleyman BAŞTÜRK Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mahmutbey Dilmenler Cad. , Bağcılar, İstanbul, 34217 Tel:+90-212-6040100 (Dahili:4053) suleyman.basturk@altinbas.edu.tr

AKTS Koordinatörü

  • Doç. Dr. SÜLEYMAN BAŞTÜRK
  • Dr. Öğr. Üyesi MERVE BULUT YILGÖR
  • Dr. Öğr. Üyesi SERDAR AY