MİMARLIK PROGRAMI (İngilizce)

DÜZEYİ: Lisans , TYYÇ: 6. Düzey , EQF-LLL: 6. Düzey , QF-EHEA: 1. Düzey

Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2011 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde almıştır. İlk mezunlarını 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonunda vermiştir. Mahmutbey kampüsünde, Bağcılar, hizmet vermektedir.

Amaç

Hedef

Kazanılan Derece

Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olan öğrenciler ‘mimar’ unvanı almaktadır.

Derecenin Düzeyi

Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 4 yıllık ‘lisans’ programı sunmaktadır.

Temel Alan Bilgisi

Mimarlık ve Yapı

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK merkezi yerleştirme sınavı sonucu Mimarlık Bölümü taban puanını sağlayan öğrenciler ve YÖS-Yabancı Uyruklu Öğrenci sınavını başarıyla veren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümüne kayıt olabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye’deki ya da yurtdışındaki mimarlık okullarında okumakta ola öğrenciler Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümüne ‘yatay geçiş’ yapabilmektedir. Öğrencilerin transkript belgeleri ve ders dosyaları incelenerek intibak yapılmakta ve uygun görülen sınıf düzeyinde öğretime başlayabilmektedirler. Mimarlık ve yapı alanıyla ilgili 2 yıllık meslek yüksekokulu programlarından mezun olan öğrenciler de DGS ile Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümünde eğitim alabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

8 döneme yayılan 4 yıllık lisans programını başarıyla tamamlayıp mezun olabilmek için öğrencilerin mimarlık, servis dersleri ve seçmeli derslerin toplamından 240 AKTS’yi toplamaları gerekmektedir. Bu 240 AKTS kredisi içinde ayrıca 2. sınıfın ve 3. sınıfın yaz dönemlerinde 20’ser iş günü olacak şekilde 2 staj yapmalıdırlar.

Program Profili

Mimarlık lisans programı öğrencilerine mimarlığın insani, işlevsel, teknik, kentsel ve çevresel boyutlarıyla ilgili bilgi, beceri ve yeterlilikler ve bunları anlamlı ve yaratıcı bir şekilde bir araya getirme yetkinliği kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerini, bilimsel bilgi üretimi ve akademik öğrenme ile mesleki pratiği bütünleştirme süreçlerinde aktif rol alacak şekilde eleştirel düşünme, araştırma yöntemleri, analiz ve deney yapma yetkinlikleriyle donatmayı hedefler. Ayrıca, gelecekteki meslek yaşantılarında –akademi ya da uygulama alanlarında- öğrencilerin sosyal konulara karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri için öğrencilere tutum ve değerler kazandırmayı ilke edinir. Bireysel gelişim, kendini ifade etme becerisi, sağlıklı kararlar alma ve uygulama becerilerini destekleyecek şekilde onların sanatsal yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mimarlık Bölümünün ilk mezunları İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yer alan mimarlık ofislerinde ve şantiyelerinde istihdam edilmişlerdir. Bazı mezunlarımız kendi mimarlık ofislerini açmışlardır. Türkiye’nin ve Avrupa’nın saygın mimarlık okullarından lisansüstü kabulü alan öğrencilerimiz bulunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Italy Politecnico di Milano bu okullar arasındadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans programı mezunları yüksek lisans ya da bütünleşik doktora programlarına başvurabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mimarlık lisans programı 8 dönemden ve 2 stajdan oluşmaktadır (2. sınıf ve 3. sınıf yaz dönemleri). Her akademik yıl için toplam 60 krediyi tamamlamakla yükümlüdürler. Öğrenciler mezun olabilmek için Mimarlık alan dersleri yanında 17 ortak servis dersi, Temel Bilimlerden 2 matematik dersi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden yapı mühendisliği alanında 2 dersi tamamlamaları, ayrıca toplamda 38 ECTS değerinde 9 seçmeli ders tamamlamaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, Örgün Öğretim )

0

Bölüm Olanakları

Mimarlık bolumu öğrencileri lisans programı kapsamında bir zorunlu staj ve bir yarıyılın peş peşe birleştirilmesi sonucunda, Co-Op anlaşması yapılmış işyerlerinde uzun sureli staj yapmak şansına sahip olabilmektedir. Mimarlık Bölümünün Avrupa’da eğitim veren çok sayıda mimarlık okuluyla ERASMUS anlaşması bulunmaktadır. Öğrenciler 1 ya da 2 donem için bu okullara gidebilmektedirler. Bölümde 14’er haftalık Güz ve Bahar dönemleri boyunca mimari tasarım, mimarlık eğitimi ve mesleki uygulama alanlarından uzmanları öğrenciler ve akademisyenlerle buluşturan çok sayıda konferans, sempozyum ve seminerler düzenlenmektedir. Böylece bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmaktadır. Bölüm öğretim elemanları mimarlık ve iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümleri öğrencilerine yönelik olarak çalıştaylar düzenlemekte, öğrencilerin tasarım becerilerinin ve mimarlığın çok boyutluluğuna dair farkındalıkları artırılmaktadır. Mimarlık Bölümü 2016-2017 akademik yılı itibariyle Türkiye’deki bütün mimarlık öğrencilerine açık bir mimari proje yarışması düzenlemeye başlamıştır. Güz ve bahar dönemlerinde Mahmutbey Kampüsünde öğrenci çalışmalarının yer aldığı sergiler düzenlenmektedir. Mimarlık Bölümü olarak “AURUM Tasarım Notları” adıyla bolum öğrencileri ve akademisyenlerinin akademik çalışmalarının yer aldığı bir kitap dizisi yayınlanmaya başlanmıştır. Öğretim elemanlarının makaleleri ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmakta, tanınmış konferans ve sempozyumlarda bildiriler sunmakta ve bildirileri basılmaktadır. Ayrıca TÜBITAK ve Altınbaş Üniversitesi Bilimsel Araştırma Desteği tarafından desteklenen çok sayıda araştırma projesi yürütülmektedir. Mimarlık Bölümü kamu sektörü ve özel sektörle işbirliği yaparak mimari projelerin yürütüleceği bir Mimarlık Ofisi oluşturulması çalışmalarını sürdürmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Can UZUN, Mimarlık Bölüm Başkanı, Altınbaş Üniversitesi Mühendisli ve Mimarlık Fakültesi, Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar 34217 İstanbul, Türkiye

AKTS Koordinatörü

  • Dr. Öğr. Üyesi AYŞE ESRA İDEMEN
  • Dr. Öğr. Üyesi CAN UZUN
  • Dr. Öğr. Üyesi MERVE BULUT YILGÖR