TIP PROGRAMI (İngilizce) - TR_brans_name_long_39/

DÜZEYİ: Lisans , TYYÇ: 6. Düzey , EQF-LLL: 6. Düzey , QF-EHEA: 1. Düzey

2013-2014’te eğitim-öğretim hayatına başlayan Tıp Fakültemiz, % 100 İngilizce eğitim vermekte ve eğitime başlamasını takiben her sene yurt içinden çok sayıda öğrenci tarafından tercih edilmektedir ve yurt dışından da çok sayıda öğrenci kabul etmektedir. Altınbaş Holding Desteği ile Altınbaş Üniversitesi bünyesinde ve Medical Park Sağlık Gurubu hastaneleri ile afiliye olarak Mahmutbey Kampüs içerisinde başladığı eğitim-öğretim hayatına, 2016-2017 itibarı ile Bakırköy Kampüs içerisinde devam etmektedir.

Amaç

  • 1. Geleneksel yöntemlerin yanında yenilikçi eğitim yöntemlerini de uygulayan bir tıp eğitimi ile yetişmiş, araştırma yetkinliğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde insan merkezli sağlık hizmeti veren bireyler yetiştirmektir.
  • 2. Ulusal ve uluslararası düzeyde akredite ülkemizin ve bölgemizin sağlık sorunlarını önceleyen bir sağlık hizmeti sunmaktır
Hedef

  • 1. Uluslararası tıp eğitimi yetkinliklerine sahip mezunlar vermektir; - Biyomedikal, klinik, epidemiyolojik, sosyal ve davranışsal bilimlerdeki mevcut ve gelişmekte olan bilgilere sahip ulusal sağlık hizmetinin geliştirilmesine katkıda bulunabilen, bunları koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerin de kullanabilen - halk sağlığı konularına duyarlı, etik değerlere bağlı, - ülkenin sağlık, sorunlarının çözümüne ve tıp biliminin evrensel gelişimine katkıda bulunacak araştırmaları yapabilen hekimler yetiştirmektedir.
  • 2. Akademik ve idari personelin meslek içi eğitimine önem vererek düzenli olarak eğitimlere katılmalarını teşvik etmek, kazanımların tıp fakültesi eğitimine ve hasta hizmetlerine yansımasını düzenli olarak ölçmektir.
  • 3. Sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu önemseyerek aynı kampüste yer alan diş hekimliği, eczacılık fakültesi, sağlık meslek yüksek okulları ile ortak programlar düzenleyerek akademik personel ve öğrenciler arsında ekip çalışmasını teşvik etmektir.
  • 4. Yerel yönetimlerle iş birliği halinde bölgemizde sağlık sorunlarının sebepleri, göç ve her türlü ayrımcılığın sağlık sorunları üzerindeki etkilerini araştırmak ve sorunların çözümü konusunda öneriler geliştirmektir
  • 5. Uluslararası hastalarımızın sık görülen hastalıkları ile ilgili bölge ülkelerindeki akademisyenlerle ortak araştırmalar yürütmektir.
Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Tıp Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi

Bu program Tıp alanında Lisans Diploması sunan ve lisans düzeyinde (6. Düzey) öğrenim veren bir programdır.

Temel Alan Bilgisi

Sağlık

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır ve adayın en az lise mezunu olmak şarttır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Üniversitemizin Yabancı Öğrenci Alım Komisyonunun belirlediği kriterlere göre alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki formal öğrenmenin tanınması, ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl, geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurtiçi üniversitelerin geçmek istediği diploma programına eşdeğer diploma programlarının taban puanlarının en düşüğünden az olmaması şartı aranır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Tıp (Medicine) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Medicine) almaya hak kazanmaktadırlar. Öğrencilerin mezuniyet için minimum 2,00/4,00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak hekimler olarak yetiştirmeyi hedefler. Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri eğitimleri süresince tıp dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, hastane pratiği ile mezuniyet öncesinde deneyim kazanırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar hekim olarak kamu ve özel hastanelerde ve sağlık sektöründe çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil ve ekip çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, Örgün Öğretim )

0

Bölüm Olanakları

Fakültemizin, tıbbi beceri laboratuvarı, anatomi laboratuvarı, patoloji, histoloji, embriyoloji eğitim laboratuvarı ve biyokimya, fizyoloji, biyofizik eğitim laboratuvarları mevcuttur. Ayrıca, ek laboratuvar alanları haricinde, hücre kültürü laboratuvarı ve ortak araştırma alanı içeren bir AR-GE laboratuvarı, moleküler analiz ve tanı laboratuvarı, biyoorganik sentez laboratuvarı, klinik mikrobiyoloji ve biyosensör laboratuvarı ile yine bir ortak araştırma alanı içeren araştırma laboratuvarı mevcuttur. Teorik dersler ve sınavlar için amfi ve derslikler, bilgisayar laboratuvarı ve uzaktan erişim imkânı da sağlayan bir kütüphanemiz vardır. Kütüphanemizin, Tıp alanında basılı kitaplar içermesinin yanında, Tıp alanında yayınların temin edilebileceği veritabanlarına abonelikleri vardır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Tunç FIŞGIN (DEKAN) E-posta: tunc.fisgin@altinbas.edu.tr Doç. Dr. Menekşe Sıla YAZAR (Bologna Fakülte Koordinatörü) Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TANER (Bologna Fakülte Koordinatörü) E-posta: menekse.yazar@altinbas.edu.tr zeynep.taner@altinbas.edu.tr

AKTS Koordinatörü

  • Doç. Dr. MENEKŞE SILA YAZAR
  • Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP TANER