DİŞ HEKİMLİĞİ PROGRAMI (Türkçe)

DÜZEYİ: Yüksek Lisans , TYYÇ: 7. Düzey , EQF-LLL: 7. Düzey , QF-EHEA: 2. Düzey

Altınbaş Üniversitesi 2008 yılında, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuş; ilk öğrencilerini 2011-2012 akademik yılında alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Diş Hekimliği Fakültesi ise eğitim ve öğretim hayatına 2016-2017 akademik yılında başlamıştır. Fakültemizde öğrenim gören öğrenci sayısı 390’dır. Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim tam zamanlıdır. Öğretim dili %30 İngilizce %70 Türkçe’dir. Uluslararası eğitim sistemleri ile paralel bir program izleyen Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, teknolojik gelişmeleri eğitim ve öğretim hayatına hızla aktarmaktadır. Dinamik, yenilikçi ve araştırmacı akademik kadrosu ile özgüven sahibi, hayata geniş bir perspektiften bakan, bilgi ve teknoloji çağı ile uyumlu yeni yüzyılın parlak gençlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır ve eğitim-öğretim 5 yıl sürmektedir. Fakültemiz, Avrupa Diş hekimliği Eğitim Birliği’nin bir üyesidir ve diş hekimliği eğitimindeki yenilikleri güncel olarak takip eder. Eğitim-öğretim programında yer alan dersler Avrupa Diş hekimliği Eğitimi birliğinin mezun diş hekiminde olması gereken yetkinlikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Eğitim programımız tıp ve diş hekimliği bilimi, etik ve profesyonellik, davranış bilimleri, araştırma metodolojisi ve biyoistatistik gibi pek çok konuyu kapsar. Fakültemizde eğitim ve öğretim 40.000 m2 alana sahip Bakırköy Sağlık kampüsümüzde sürdürülmektedir. Öğrencilerimiz Tıp ve Eczacılık Fakülteleri ile aynı kampüsü paylaşır. Fakültemizde nitelikli ve son teknolojiye sahip çevre dostu altyapı, küçük gruplar halinde uygulamalı ve öğrenci odaklı eğitim anlayışı, uluslararası hasta güvenliği standartları, ve uluslararası öğrenciler ile İngilizce pratik yapabilme olanağı ve çok kültürlü ortam öğrencilerimize sunduğumuz farklılıklardan sadece birkaçıdır. Hastanemiz Türkiye’nin ilk ve tek ISO 9001-2015 belgeli diş hastanesidir. Konularında uzman 11 profesör, 2 doçent ve 22 doktor öğretim üyesi ile eğitim ve öğretimi sürdüren Fakültemizde preklinik eğitimde her öğrenciye, 1 fantom verilmektedir. Klinik öncesi eğitim, öğrencilerimize, son teknoloji fantom ve preklinik laboratuvarlarında verilir. Teorik dersler, küçük grup çalışmaları ve sunumlar 120’şer kişilik 4 amfi, 65’er kişilik 9 derslikte yapılır. Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Kampüsü bünyesinde ve Diş Hekimliği Fakültesinde (Bakırköy Kampüsünde) detaylı ve kapsamlı araştırmaların yapılabileceği basılı ve elektronik ortamda ulaşımın mümkün olduğu kütüphane olanakları mevcuttur. Uluslararası eğitim sistemleri ile paralel bir program izleyen Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye’nin lider Diş Hekimliği Fakültelerinden biri olmayı amaçlamaktadır. Fakültemiz, eğitim-öğretim, araştırma ve ağız sağlığında mükemmeli hedefleyerek toplumun genel sağlığına katkıda bulunacak ve diş hekimliği mesleğinin geleceğini şekillendirecek diş hekimlerini topluma kazandıracaktır.

Amaç

 • Amaç-1. Sağlık alanında sahip olduğu üst düzey bilgi ve becerilerini kullanarak kanıta dayalı diş hekimliği uygulamalarını yapan deontoloji ve etik ilkeleri benimsemiş, hastalara biyolojik ve psikolojik olarak bütünsel yaklaşım gösteren nitelikli diş hekimleri yetiştirmektir.
 • Amaç-2. Temel tıp ve diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgilere ulaşabilen, güncel literatürü takip edip değerlendiren ve uygulayabilen, eleştirel ve analitik bakış açısına sahip bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimseyen, sürekli öğrenmeye açık diş hekimleri yetiştirebilmektir.
 • Amaç-3. Sağlık alanında, toplumdaki ve dünyadaki gelişmeleri takip eden, değerlendiren ve toplum ağız ve diş sağlığının korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk alan diş hekimleri yetiştirmektir.
Hedef

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programımızın içeriği ve kalitesiyle öncü ve lider konumdaki kurumlardan biri olmasını sağlamak
 • Fakültemizin uluslararası iş birliklerini artırmak, uluslararası alanda görünürlüğünü ve akademik alanda saygınlığını yükseltmek
 • Eğitim programını Diş Hekimliği Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP) ile uyumlu olarak güncel tutmak
 • Eğitimin ulusal düzeyde akreditasyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Öğrencilerimizin hastalar ve meslektaşları ile olan ilişkilerinde; interprofesyonel, mesleki, deontolojik ve etik ilkelere uygun iletişim yöntemlerini benimsemelerini sağlamak
 • Mezuniyet öncesi eğitimde analitik düşünmeyi geliştirecek aktif öğrenme modellerinin kullanmak
 • Sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerimizin toplum ağız sağlığının korunması ve geliştirilmesi çalışmalarına aktif katılım göstermelerini sağlamak
 • Bilimin ışığında güncel teknolojileri takip eden ve pratikte uygulayabilen hekimlerin yetiştirilmesine olanak tanıyan derslerin eğitim programında yer almasını sağlamak
 • Mezuniyet sonrası sürekli eğitim için öğrencileri teşvik etmek ve eğitim programını bu doğrultuda güncel tutmak
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler ve seminerler düzenleyerek mezuniyet sonrası eğitimin sürekliliğine katkıda bulunmak
Kazanılan Derece

Yüksek Lisans derecesi

Derecenin Düzeyi

EQF-LLL: 7. Düzey, QF-EHEA: 2. Düzey Diş Hekimliği Fakültesini bitiren öğrenci Diş Hekimi Diplomasını almaya hak kazanır.

Temel Alan Bilgisi

Sağlık

Kabul ve Kayıt Koşulları

Diş Hekimliği Fakültesi’ne Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi’nin düzenlediği Yükseköğretim Giriş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (Sayısal puan türü) başarılı olan ve yeterli puanı alan, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygunluk gösteren öğrenci kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre alınır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Önlisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü esaslarına uygun olarak Altınbaş Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Altınbaş Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Programları Arasında Yatay Geçiş Yönergesi” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal, non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Altınbaş Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması henüz başlatılmamıştır. Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitime başlayabilmek için öğrenci İngilizce yeterlilik sınavına girer. İngilizce’den beklenen yeterliliği sağlayan öğrenciler Diş Hekimliği Fakültesi’ne kabul edilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fakülte programından öğrencilerin mezun olabilmeleri için 300 AKTS’yi tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Program Profili

Fakültemiz gelişmeleri izleyen ve yaratan, diş hekimliğinin her alanında yenilikçi ve kalite odaklı bir kurum olmayı amaçlar. Genç ve dinamik akademik kadrosuyla öğrencilerimizle birebir ilişki içerisinde çalışır. Ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen diş hekimliği fakülteleri içinde yer almak için gerekli akreditasyon ve akademik çalışmaları yerine getirir. Mezunların diş hekimliği biliminde fark yaratan, sürekli gelişim felsefesini benimseyerek kendini güncelleyen, yenilikçi, kanıta dayalı bilgiler ile hareket eden, uygulamayı merkeze koyan ve öğrenen odaklı bir anlayışa sahip, toplumsal sorumluluk bilincinde, çözüm öncelikli hekimler olmasını amaçlar. Öğrenci çeşitliliği ve fakültemizdeki işbirlikçi atmosfer öğrenmek için ideal bir ortam sağlar. Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi ile aynı kampüsü paylaşmak interdisipliner işbirliğini arttırır. Öğretim üyeleri ile yan yana çalışarak öğrenciler farklı araştırma projeleri içerisinde yer alabilir. Öğrenciler son teknoloji ile donatılmış çevre dostu kliniklerde rahat ve keyifli bir ortamda hasta tedavi hizmetine katkıda bulunurlar. Fakültemiz farklı geçmiş ve etnik kültüre sahip uluslararası öğrencilerimizle gelecekte ağız sağlığını öğretecek liderlerin dünyaya yayılmasına katkıda bulunur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan bir öğrenci kamu kuruluşları, özel muayenehane ve hastanelerde diş hekimi olarak çalışır. Farklı olarak kariyerine Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına girerek veya devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitülerinde mezuniyet sonrası eğitime davam ederek yön verebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan bir öğrenci mezuniyet sonrası eğitimine farklı şekillerde devam edebilir. Diş hekimliği uzmanlık sınavına girebilir ve ilgi duyduğu bilim dalı ile ilişkili uzmanlık derecesi alabilir. Akademik kariyere devam etmek için Sağlık Bilimleri Enstitülerine bağlı mezuniyet sonrası programlara başvurabilir. Sağlık Bilimleri Enstitülerine bağlı mezuniyet sonrası programlara başvurma kriterlerini aday sağlamalıdır. Kriterler Enstitülere göre farklılık gösterebilir. Konu ile ilgili başvurulması düşünülen Enstitüden bilgi alınmalıdır.

Mezuniyet Koşulları

Fakülte programından öğrencilerin mezun olabilmeleri için 300 AKTS’yi tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, Örgün Öğretim )

Diş Hekimliği Fakültesinde çalışma şekli tam zamanlıdır.

Bölüm Olanakları

Konularında uzman 11 profesör, 2 doçent ve 22 yardımcı doçent ile eğitim ve öğretimi sürdüren Fakültemizde her öğrenciye, 1 fantom verilmektedir. Klinik öncesi eğitim, öğrencilerimize, son teknoloji fantom ve preklinik laboratuvarlarında verilir. Teorik dersler, küçük grup çalışmaları ve sunumlar 120 kişilik 4 amfi, 65 kişilik 9 derslikte yapılır. Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Kampüsü bünyesinde ve Diş Hekimliği Fakültesinde (Bakırköy Kampüsünde) detaylı ve kapsamlı araştırmaların yapılabileceği basılı ve elektronik ortamda ulaşımın mümkün olduğu kütüphane olanakları mevcuttur. Uluslararası eğitim sistemleri ile paralel bir program izleyen Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye’nin lider Diş Hekimliği Fakültelerinden biri olmayı amaçlamaktadır. Program Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bakırköy kampüsünde yürütülmektedir. Program adaylara geniş bir preklinik, klinik ve araştırma olanağı sunar. Anatomi dersleri kadavralar üzerinde uygulamalı eğitim olarak yapılır. Preklinik çalışmalar fantom laboratuvarında yürütülür. Hasta bakım hizmetleri hasta dostu güncel teknoloji ile donatılmış öğrenci kliniği ve ameliyathanelerde gerçekleştirilir. Fakültemizin hastanesi Türkiye’nin ilk ve tek ISO 9001-2015 belgeli diş hastanesidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

DEKAN: Prof. Dr. Burçin Büyükünaldı E-posta: burcin.akoglu@altinbas.edu.tr Bologna Koordinatörleri: Prof. Dr. Şebnem Dirikan İpçi, Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu E-posta: sebnem.dirikan@altinbas.edu tr., basak.biyikoglu@altinbas.edu.tr Adres: Kartaltepe mahallesi, İncirli caddesi, No: 11 Bakırköy-İstanbul Telefon: +90 212 709 45 28

AKTS Koordinatörü

 • Prof. Dr. ŞEBNEM DİRİKAN İPCİ
 • Doç. Dr. BAŞAK BIYIKOĞLU